Category: หุ้น

พ.ย. 20

มารู้จักกลุ่มหุ้นหรืออุตสหกรรม ว่าในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

ก่อนจะเริ่มเล่นหุ้น ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น …

Continue reading

Continue reading

ส.ค. 08

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Aspen for Browser ปี 2012

กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Aspen for Browse …

Continue reading

ก.ค. 20

ตั้งระบบการเล่นหุ้นครั้งแรก

พอเริ่มเข้าเล่นหุ้นครั้งแรก ก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเราเองร …

Continue reading

มิ.ย. 20

จำลองหุ้นประจำวันที่ 20/06/2556

ลองซื้อหุ้น NOK ไปเล่นๆซัก 30,000 หุ้น ในราคา 29.00 บาท …

Continue reading

มิ.ย. 19

จำลองหุ้นประจำวันที่ 19/06/2556

ลองจำลองซื้อหุ้น SIRI โดยซื้อไป 2 ครั้ง ซื้อตอนราคา 3.3 …

Continue reading