Category: ความคิด

มิ.ย. 07

โจน จันใด – ชายผู้ชวนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่มนุษย์ควรจะเป็น

ทุกวันนี้คุณเข้าใจชีวิตดีแค่ไหนแล้วครับ ไม่ถึงครึ่งเลย …

Continue reading

ม.ค. 10

คลิปสัมภาษณ์ พี่เล็ก greasy cafe ในรายการ the IDOL

“แต่งเพลงด้วยความรู้สึกจริงๆที่เห็นจริงๆ ไม่โกหกต …

Continue reading

Continue reading

ม.ค. 05

คลิป YOUTH OF NATION MUSIC FESTIVAL 2 พูดถึงเรื่องความคิดของเยาวชน

คลิป YOUTH OF NATION MUSIC FESTIVAL 2 พูดถึงเรื่องความค …

Continue reading

ต.ค. 17

คลิป ศิลปินไส้แห้ง ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

มิ.ย. 04

เปลี่ยนฐานความคิด ชีวิตจึงวิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ …

Continue reading