เม.ย. 03

SQL ภาษาพื้นฐานของฐานข้อมูล

ภาษา SQL เป็นภาษาพื้นฐานของฐานข้อมูล MySQL, SQL Server, Access, Oracle, Sybase, DB2 และฐานข้อมูลอื่นๆ เรียกได้ว่าเราต้องเรียนรู้ภาษานี้ไว้เป็นพื้นฐาน สำหรับในการเขียนคำสั่ง สร้าง เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล และรวมไปถึงคำสั่งกรองข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วย

เราสามารถเรียนรู้ภาษานี้ได้จากที่ไหน

  • หนังสือ
  • อบรมตามสถานที่ต่างๆ
  • ในวิชาบังคับของมหาลัยต่างๆ
  • อินเทอร์เน็ต

เห็นได้ว่าแหล่งข้อมูลที่เราสามารถศึกษาได้นั้นมีอยู่มากมาย ทั้งแบบ Offline และ Online ตัวผมเองส่วนใหญ่จะศึกษาในอินเทอร์เน็ตซะมากกว่า อาจจะดูตามเว็บไซค์ที่เขาสอนหรือบอกเทคนิกการใช้งาน หรือดูคลิปวีดีโอที่เขาสอนการใช้งานภาษานี้ เว็บที่ผมจะเข้าไปศึกษาอยู่บ่อยๆคือ

ภาษา SQL ที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็น MySQL เพราะผมคิดว่ามันน่าจะเกิดมาคู่กับ PHP ซึ่งผมก็กำลังศึกษาและนำมาใช้งานในที่ทำงานที่ผมทำอยู่นั้นเอง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.