มิ.ย. 12

วิธีใช้งานคำสั่ง SUMIFS สำหรับรวมค่าแบบมีเงื่อนไขในโปรแกรม Excel

SUMIFS() รวมค่าแบบมีเงื่อนไข
SUMIFS(รวมค่าตัวเลข,พื้นที่ที่ต้องการใส่ข้อแม้,ข้อแม้)
SUMIFS(A1:A5,B1:B5,”>5″)
เท่ากับว่า โปรแกรมจะรวมค่าใน A1:A5 แต่มีข้อแม้ว่าแต่ละแถวของคอลัมน์ B ต้องมีค่ามากกว่า 5 โปรแกรมถึงจะนำแต่ละแถวของคอลัมน์ A ไปคำนวณ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.