มิ.ย. 12

วิธีใช้คำสั่ง INDEX และ MATCH เพื่อค้นหาและดึงข้อมูลในโปรแกรม Excel

วิธีใช้คำสั่ง INDEX และ MATCH เพื่อค้นหาและดึงข้อมูลแทนคำสั่ง VLOOKUP เพราะคำสั่ง VLOOKUP ไม่สามารถดึงข้อมูลที่อยู่คอลัมน์ก่อนหน้านี้ได้

=INDEX(Sheet1!A:A,MATCH(A1,Sheet1!B:B,0))
=INDEX(คอลัมน์ที่ต้องการแสดงผล,MATCH(คำที่ต้องการค้นหา,ค้นหาในคอลัมน์,เหมือนกันเท่านั้น))
คำสั่งทำงานคล้าย VLOOKUP แต่สามารถเลือก Column ค้นหาได้เอง ไม่จำเป็นต้องค้นหาเฉพาะ Column แรกแบบ VLOOKUP

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.