มิ.ย. 14

[Cisco VPN] สาเหตุของ Reason 412: Remote peer is no longer responding

ถ้าโปรแกรม Cisco VPN มีการแจ้งเตือน Reason 412: Remote peer is no longer responding ขึ้นมา สาเหตุเกิดจาก

  • Firewall ของฝั่งที่ติดต่อเข้ามามีการ  Blocking Ports UDP 4500/500
  • มีการปิดกั้น TCP port 10000
  • ความเร็วหรือสัญญาณของอินเทอร์เน็ตไม่คงที่ มีความเร็วที่ช้าหรือสัญญาณต่ำ
  • อาจจะเป็นเพราะตัวเครื่อง VPN Server

วิธีแก้

  • ถ้าต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย wireless ให้ลองเปลี่ยนมาใช้สาย LAN ทดสอบดู
  • ปิด Firewall ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
  • ปิดโปรแกรม Antivirus
  • เปลี่ยน VPN Transport Protocol
  • แก้ไข profile ด้วยการเปลี่ยน ForceKeepAlive=0 เป็น 1

ข้อมูลจาก http://www.lamnk.com

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.