ม.ค. 13

[PHP] PHPExcel NewLine การขึ้นบรรทัดใหม่

วันนี้เจอปัญหา PHPExcel ไม่ยอมขึ้นบรรทัดใหม่ในรายงานให้ เลยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่า PHPExcel NewLine ทำอย่างไร

ก็ได้ไปเจอโค้ดที่เขาเขียนและแนะนำมาให้ใช้โค้ดต่อไปนี้

$objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('H5', "Hello\nWorld");
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle('H5')->getAlignment()->setWrapText(true);

อธิบายง่ายๆคือ

$objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('H5', "Hello\nWorld");

ใน Cell ที่ H5 จะพิมพ์ออกมาว่า
Hello
World
ให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ระหว่างคำว่า Hello กับ World
*ถ้าไม่ใส่เครื่องหมายดับเบิ้ลโคต ” จะทำให้คำสั่ง \n ไม่ทำงานนะครับ อย่าลืมใส่เหมือนผม อิอิ

$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle('H5')->getAlignment()->setWrapText(true);

ส่วนโค้ดบรรทัดนี้จะทำให้ Cell ที่ H5 สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ลงมาได้ ถ้าไม่ใส่โค้ดบรรทัดนี้จะทำให้คำสั่ง \n ไม่ทำงาน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.