มิ.ย. 07

ปลั๊กราง

ตู้เย็น ไม่ควรเสียบกับปลั๊กรางอย่างยิ่งครับ เพราะกินไฟมาก และทำงานต่อเนื่องด้วย ปลั๊กรางควรเสียบอุปกรณ์ที่กินไฟน้อยเท่านั้น เช่น คอม ฯ พัดลม TV เครื่องเสียงเล็ก ๆ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.