พ.ย. 21

โปรแกรม Fast Image Resizer ย่อรูปภาพหลายไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

เป็นโปรแกรมที่สะดวกมากในการใช้งานย่อรูปภาพ เพราะโปรแกรมนี้สามารถย่อรูปภาพได้หลายขนาดและย่อได้หลายภาพพร้อมกันได้ด้วย

รายละเอียดของโปรแกรม Fast Image Resizer

 • ใช้ฟรีตลอดชีวิต
 • ปรับขนาดภาพให้มีขนาดใด ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • สร้างรูปย่อสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
 • อ่านไฟล์ JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF และ HD Photo (.wdp, .hdp) ได้
 • เขียนไฟล์ JPG, BMP หรือ PNG ได้
 • -Multicore processor compatible
 • -Resize Algorithm quality and JPEG quality configurable
 • -Create resized files in new folder, or in the same folder as the source
 • -Use EXIF information to rotate your pictures to the correct orientation
 • -Copy EXIF info from source image
 • -Easy resizing by using windows explorer Send To menu
 • -Automatic cropping option

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้คือ

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Mac OS X 10.6

เลือกดาวน์โหลดได้ที่นี้

http://www.ziddu.com/download/17456767/FastImageResizer_098.exe.html

http://adionsoft.net/fastimageresize/FastImageResizer.exe

สำหรับระบบ Mac

http://www.ziddu.com/download/17456897/FastImageResizer.zip.html

http://adionsoft.net/fastimageresize/FastImageResizerMac.dmg

เจ้าของโปรแกรม http://adionsoft.net

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.