ธ.ค. 03

การคิดราคาค่าบริการ SEO

แยกราคาเบื้องต้น (สำหรับครั้งแรกที่ทำ)

  • 1500 บาท (1 เดือน)
  • 2500 บาท (2 เดือน)
  • 3500 บาท (3 เดือน)

หมายเหตุ แล้วแต่ความยากของงาน (แต่จะรับประกันไม่ให้เกิน 6 เดือน)

ถ้ามีการจ้างต่อหรือติดหน้าแรกอยู่แล้ว แต่อยากให้ดูแลประคองอันดับ คิดคำละ 500 บาท (ไม่รับประกันอันดับ)

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.