พ.ย. 16

[SEO] สร้าง BackLink แบบ URL Address

เปลี่ยน youdomain.com เป็นชื่อเว็บของคุณ

 • http://www.htmlhelp.com/cgi-bin/validate.cgi?url=http://youdomain.com/
 • http://www.contentquality.com/mynewtester/cynthia.exe?rptmode=-1&url1=http://youdomain.com/
 • http://www.seores.com/link/checkbad.asp?domain=youdomain.com/
 • http://protect-x.com/info/youdomain.com/
 • http://www.alexa.com/siteinfo/youdomain.com
 • http://www.onlinewebcheck.com/check.php?url=http://youdomain.com/
 • http://www.pagerankr.com/?url=http://youdomain.com/
 • http://valet.htmlhelp.com/link/link.cgi?url=http://youdomain.com/
 • http://tools.pingdom.com/?url=youdomain.com/
 • http://www.submitexpress.com/cgi-bin/analyzer/meta.pl?url=http://youdomain.com/
 • http://www.cynthiasays.com/mynewtester/cynthia.exe?rptmode=-1&url1=http://youdomain.com/
 • http://www.contentquality.com/fulloptions.asp?rptmode=2&url1=http%3A//youdomain.com
 • http://www.aboutdomain.org/info/youdomain.com//
 • http://abell.as.arizona.edu/~hill/cgi-bin/webglimpse.cgi/home/hill/public_html/4×4?query=%22%3E%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fyoudomain.com/%3ELink%3C%2Fa%3E&errors=0&age=&maxfiles=50&maxlines=30&cache=yes
 • http://backlinkcheck.com/popular.pl?url1=http://youdomain.com/
 • http://builtwith.com/youdomain.com/
 • http://www.statsaholic.com/youdomain.com/
 • http://ratite.com//whois/whois.cgi?domain=youdomain.com/
 • http://www.sitedossier.com/site/youdomain.com
 • http://uptime.netcraft.com/up/graph?site=http://youdomain.com//

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.